495/QĐ-HĐQT Ngày 11/7/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư thiết bị và phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023

495 QUYẾT ĐỊNH Vv phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư thiết bị và phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *