895/GEOSIMCO-KH Ngày 16/11/2023 V/v: Làm rõ E-Hồ sơ dự thầu Gói thầu Mua sắm thiết bị văn phòng thuộc dự án Đầu tư thiết bị và phương tiên phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023

895 Làm rõ E-Hồ sơ dự thầu Gói thầu Mua sắm thiết bị văn phòng thuộc dự án Đầu tư thiết bị và phương tiện phục vụ SXKD năm 2023

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *