Đảng uỷ Than Quảng Ninh triển khai Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023

Chiều 15/12, Ban Chấp hành Đảng bộ Than Quảng Ninh tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng tổng kết công tác năm 2022, triển khai Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh và đại biểu các Ban Xây dựng Đảng – Tỉnh uỷ Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Thị Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV; đồng chí Vũ Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ TQN cùng các đồng chí Thường trực, Uỷ viên BCH, UBKT, các Ban Xây dựng Đảng – Đảng uỷ TQN; Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ TQN…

Đảng uỷ Than Quảng Ninh triển khai Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023

Toàn cảnh hội nghị BCH Đảng bộ TQN mở rộng triển khai Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023

Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Than Quảng Ninh (TQN) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các Nghị quyết, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đảng uỷ Tập đoàn TKV với mục tiêu chung “An toàn – Phát triển – Hiệu quả”. Đảng uỷ TQN đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ-ĐU ngày 30/12/2021 lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phối hợp với Đảng uỷ TKV, HĐTV, Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện hiệu quả Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và đảm bảo ổn định SXKD.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy TQN đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường và có những nét nổi bật, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác tuyên truyền được thực hiện đa dạng về hình thức, hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 35 TQN và Nhóm cộng tác viên trong Đảng bộ, trang fanpage “Người thợ”, zalo “Chiến binh”… hoạt động đạt kết quả tốt, Đảng uỷ TKV và Đảng uỷ TQN đã chọn trang fanpage “Người thợ” là trang đại diện của TKV. Chú trọng xây dựng và lan toả hình ảnh “Người Thợ mỏ – Người Chiến sỹ”, trong năm các cơ sở Đảng đã tổ chức công nhận, biểu dương 3.648 lượt gương “Người Thợ mỏ – Người Chiến sỹ”, tăng 15,9% so với 2021; Đảng uỷ TQN đã tuyên dương 30 gương “Người Thợ mỏ – Người Chiến sỹ” tiêu biểu. Chỉ đạo thành công đại hội 873 chi bộ trực thuộc cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025. Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng, trong năm đã kết nạp 774 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 4,08%, cao hơn chỉ tiêu tỉnh đề ra. Tăng cường kiểm tra, giám sát (KTGS) và xử lý vi phạm, toàn Đảng bộ đã hoàn thành 872 cuộc KTGS. Trong đó, đã thực hiện 26 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 8 tổ chức Đảng và 26 đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo rà soát sửa đổi hoặc ban hành bổ sung các quy chế, quy định về công tác KTGS.

Cùng với đó, Đảng ủy TQN đã phối hợp với Đảng ủy TKV tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD năm 2022. Dự kiến, than nguyên khai sản xuất toàn Tập đoàn đạt 39,6 triệu tấn, bằng 101,4% KH năm, bằng 101,5% so với cùng kỳ 2021; trong đó tại Quảng Ninh đạt 38,15 triệu tấn, bằng 101,6% KH năm; than tiêu thụ toàn Tập đoàn đạt 46,5 triệu tấn, bằng 108% KH năm và bằng 103% so với cùng kỳ 2021; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 21.000 tỷ đồng, tăng 16% so với KH năm; trong đó nộp tại Quảng Ninh dự kiến 16.300 tỷ đồng, tăng 13% so với KH năm và tăng 11,3% so với cùng kỳ 2021; tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt 15,17 triệu đồng/người-tháng, bằng 111% KH năm, tăng 16,9% so với cùng kỳ 2021; trong đó khối sản xuất than đạt 16,02 triệu đồng/người-tháng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ TQN trong năm 2022. Đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị và hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD, triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, công tác phát triển Đảng với số lượng đảng viên kết nạp mới chiếm 23% tổng số đảng viên kết nạp mới của toàn tỉnh. Những kết quả này đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 của TKV và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh với mức tăng trưởng GRDP đạt 10,28%. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng khẳng định, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để ngành Than ổn định và phát triển, thực hiện các dự án đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng…, Đồng thời, đề nghị Đảng bộ TQN năm 2023 tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng Đảng. Chú trọng triển khai công tác KTGS trong một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh sai phạm. Đặc biệt quan tâm, có các giải pháp hữu hiệu trong công tác ATVSLĐ, đảm bảo an toàn trong sản xuất. Rà soát, bổ sung quy chế phối hợp giữa Đảng ủy TQN với Đảng ủy TKV và các địa phương, đơn vị trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư, cơ giới hoá, tự động hoá, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo việc làm, đời sống, nhà ở cho người lao động. Chăm lo chu đáo cho người lao động trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

Đảng uỷ Than Quảng Ninh triển khai Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023

Đ/c Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ TQN trong năm 2022

Kết luận hội nghị và quán triệt nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ TQN nhấn mạnh, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp, năm có tính bản lề và ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đã đề ra. Do vậy, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TQN, Bí thư cấp ủy cơ sở phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”. Tăng cường công tác KTGS, kỷ luật đảng; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương điều hành trong các lĩnh vực quản lý cán bộ, ranh giới mỏ, đầu tư, thuê ngoài, vật tư, an toàn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, công tác môi trường…, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD năm 2023.

Đảng uỷ Than Quảng Ninh triển khai Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023

Đ/c Vũ Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ TQN kết luận hội nghị

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *