Hồ sơ năng lực

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG LAS-XD 393

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CBCNV CÔNG TY TẠI CÔNG TRƯỜNG

CÁC CHỨNG NHẬN CỦA CÔNG TY

 

NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG CÔNG NHÂN

THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2020

 

 

NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ – THIẾT BỊ

  1. NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ – THIẾT BỊ KHOAN

2. NĂNG LỰC THIẾT BỊ PHÂN TÍCH, THÍ NGHIỆM.

Công ty hiện có Phòng Phân tích thí nghiệm LAS-XD393 và 01 phòng thí nghiệm hóa VILAS 455. Việc phân tích được thực hiện trên các thiết bị hiện đại và theo các tiêu chuẩn do khách hàng lựa chọn.

 

 

STT Tên thiết bị Nước sản xuất Năm

sản xuất

Tính năng kỹ thuật Đơn vị tính Số lượng
1 Máy nén đất Trung Quốc 2003- 2008 Xác định hệ số nén lún của đất Máy 40
2 Máy cắt nhanh Trung Quốc 2003- 2008 Xác định lực dính C và góc ma sát trong j Máy 02
3 Máy nén 3 trục Trung Quốc 2008 Phân tích mẫu theo 3 trạng thái Máy 02
4 Máy nén đá Italia 2007 Nén phá hủy mẫu đá nguyên trạng Máy 01
5 Tủ Sấy Canada 2002 Sấy khô đất

ở nhiệt độ 1050C

Cái 2
6 Bình tỷ trọng Việt Nam 2002-2008 Xác định thành phần hạt của đất loại sét Bình 100
7 Trùy medelep Trung Quốc 2008 Xác định trạng thái của đất Bộ 4
8 Đập Catasaran Canada 2009 Xác định trạng thái của đất Bộ 2
9 Máy hút

chân không

Trung Quốc 2001 Xác định tỷ trọng của đất Bộ 1
10 Máy quang phổ ngoại khả biến Lambda 25 Hoa Kỳ 2009 Xác định TiO2, P2O5, MnO, SO3,… Bộ 1
11 Hệ thống quang phổ phát xạ Plasma ICP- OES OPTIMA 7300DV Hoa Kỳ 2009 Xác định các chỉ tiêu kim loại nặng (36 chỉ tiêu) Bộ 1
12 Máy đo pH để bàn827 pH lad Thụy Sỹ 2009 Đo pH Bộ 1
13 Máy quang kế ngọn lửa 2 kênh M425 Anh 2010 Xác định chỉ tiêu K, Na Bộ 1
14 Máy li tâm EBA 21 Đức 2010 Ly tâm huyền phù Bộ 1
15 Lò nung 12000C CWF 12/13 Anh 2010 Nung mẫu Bộ 04
16 Tủ sấy điều khiển tự động Đức 2010 Sấy mẫu Bộ 02
17 Cân phân tích hiện số TE214S Đức 2010 Cân mẫu Bộ 04
18 Máy cất nước 1 lần 2012 Đức 2010 Pha loãng dung dịch trong quá trình phân tích Bộ 01
19 Máy lọc nước siêu sạch PS Hoa Kỳ 2010 Dùng cho máy ICP Bộ 01
20 Lò nung phá mẫu Trung Quốc 2010 Phá mẫu đầu vào Bộ 01
21 Máy đập hàm Đức 2010 Nghiền mẫu kích thước đầu vào 95mm, kích thước đầu ra 1 -15mm Bộ 01
22 Máy xiết đĩa Đức 2010 Nghiền mẫu kích thước đầu vào 20mm, kích thước đầu ra 0,1 -12mm Bộ 01
23 Máy nghiền đĩa rung Đức 2010 Nghiền mẫu kích thước đầu vào 20mm, kích thước đầu ra 0,1 mm Bộ 01
24 Máy nghiền trục Ba Lan 2010 Nghiền mẫu kích thước đầu vào <40mm, kích thước đầu ra 2 mm Bộ 01
25 Máy nghiền rung mịn Đức 2010 Nghiền mẫu kích thước đầu vào <12mm, kích thước đầu ra 10-20 mm Bộ 02

 3. NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ – THIẾT BỊ TRẮC ĐỊA

Thiết kế, thi công, kiểm tra, nghiệm thu công tác đo đạc bản đồ địa hình, bản
đồ địa chính, bản đồ địa chất, bản đồ hiện trạng trong quy hoạch xây dựng các loại
tỷ lệ. Thiết kế, thi công công tác trắc địa công trình phục vụ xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng, các công trình thăm dò khoáng sản, các công trình giao thông và thủy lợi, quan trắc biến dạng công trình.

Số hóa các loại bản đồ bằng các phần mềm của các hãng MapInfo Corporation, Mintergraph Corporation, Microstation theo tiêu chuẩn kỹ thuật số hóa bản đồ địa hình của Tổng cục địa chính.

Thành lập bản đồ địa hình phục vụ thiết kế các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng, các công trình giao thông thủy lợi và cầu đường, xây dựng và quy hoạch, chỉnh trang đô thị. Thành lập bản đồ địa chính phục vụ công tác cấp đất và cấp giấy quyền sử dụng đất ở và quyền sử dụng  nhà ở trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh và các địa phương khác.

4. NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ – THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

TT

 

Tên thiết bị Đặc tính kỹ thuật chính Mã hiệu Nhà sản xuất Ngày nhận Ngày vận hành Tần suất kiểm tra Tần suất hiệu chuẩn Tần suất bảo trì
N0 EQuypment/ Instrument Technical particula-rity Code Manufac-turer Received date Use date Checking frequence Calibration frequence Maintenance frequence
1. Bơm lấy mẫu khí/mini pump, Sibata,Model: MP-∑500 Lấy mẫu/ Sampling PTNCN001B JAPAN 814397 3 12
2. Bơm lấy mẫu khí/mini pump, Sibata,Model: MP-∑500 Lấy mẫu/ Sampling PTNCN002B JAPAN 814388 3 12
3. Bơm lấy mẫu khí, Sibata/mini pump, Model: MP-∑300 Lấy mẫu/ Sampling PTNCN003B JAPAN 869388 3 12
4. Máy đo nhiệt độ, độ ẩm,Testo

Model: 625-1

Lấy mẫu/ Sampling PTNCN004B GERMANY 01528806 3 12
5. Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, Testo

Model:  625-2

Lấy mẫu/ Sampling PTNCN005B GERMANY 01621792 3 12
6. Máy lấy mẫu bụi, Sibata 1

Model: SL 20/30

Lấy mẫu/ Sampling PTNCN006B JAPAN 834515 3 12
7. Máy đo bụi, Sibata

Model: SL 20/30

Lấy mẫu/ Sampling PTNCN007B JAPAN 884526 3 12
8. Máy đo bụi nhanh, Sibata

Model: LD-3B

Đo tại

hiện trường/ Quick test

PTNCN008B JAPAN 742894 3 12
9. Thiết bị lấy mẫu khí, DESAGA

Model : GS312

Lấy mẫu/ Sampling PTNCN009B CHINA 081596 3 12
10. Máy đo ồn, RION

Model: NL32

Đo tại

hiện trường/ Quick test

PTNCN010B JAPAN 00472120 3 12
11. Máy đo khí thải lò hơi TESTO

Model: 350 XL

Đo tại

hiện trường/ Quick test

PTNCN011B GERMANY 01139139/511 3 12
12. Máy đo độ ổnTESTO

Model: 815

Đo tại

hiện trường/ Quick test

PTNCN012B GERMANY 30805335/802 3 12
13. Máy đo tốc độ gióTESTO

Model: 425

Đo tại

hiện trường/ Quick test

PTNCN013B GERMANY 01154606/511 3 12
14. Máy đo độ dẫn điện/electrical conductivity, HACH

Model: SENSION 5

Đo tại

hiện trường/ Quick test

PTNCN014B USA 07080C450266 3 12
15. Máy đo DO/DO meter, WTW

Model: 3205 SET 3

Đo tại

hiện trường/ Quick test

PTNCN015B USA 09140350 3 12
16. Máy đo pH/ pH meter, Hach

Model: SENSION 1

Đo tại

hiện trường/ Quick test

PTNCN016B USA 07070C610147 3 12
17. Máy đo pH/pH meter, WTW

Model: INOLAB -720

Đo tại

hiện trường/ Quick test

PTNCN017B GERMANY 08110082 3 12
18. Tủ sấy, MMM, ECOCELL

Model: D-82166

Xử lý mẫu/ Treatment Equipment PTNCN018B GERMANY B073135 3 12
19. Tủ BOD, WTW

Model: TS606/2-i

Xử lý mẫu/ Treatment Equipment PTNCN019B GERMANY FKS 1800-20A/001 3 12
20. Quang phổ UV/UV spectrophotometer

Shimadzu, Model: 1800

 

Phân tích mẫu/ Analitycal Equipment PTNCN020B JAPAN A11454601267 3 12
21. Cân điện tử/electronic scale OHAUS, Model: AR2140 Xử lý mẫu/ Treatment Equipment PTNCN021B USA 1228150103 3 12
22. Bộ lọc chân không CAST

Model: DOA-P504-BN

Xử lý mẫu/ Treatment Equipment PTNCN022A USA 1107603894 3
23. Bộ quay chân không YAMATO,

Model: BM510

Xử lý mẫu/ Treatment Equipment PTNCN023A JAPAN 46300210 3
24. Bộ chưng cất đạm/distillation GERHAD VAPODEST

Model:  VAP 20

Xử lý mẫu/ Treatment Equipment PTNCN024A USA 7620080014 3 12
25. Boä beáp ñun hình caàu Kiejdahl (6 choã)
26. Tủ cấy,  CLEAN BENCH Xử lý mẫu/ Treatment Equipment PTNCN025A VIỆT NAM 3 12
27. Tủ ủ INCUCELL, MMM

Model: Lsis – B2V/IC55

PTNCN026B GERMANY C 081934 Xử lý mẫu/ Treatment Equipment 3 12
28. Tủ hấp tiệt trùng, HUXLEY

Model: HL-321

PTNCN027A TAIWAN S311021 Xử lý mẫu/ Treatment Equipment 3
29. Kính hieån vi 3 maét OLYMPUS +

Heä thoáng huyønh quang duøng cho kính hieån vi

30. Bộ lọc vi sinh
31. Máy so màu HACH

Model: DR 2700

PTNCN028B USA 041000005360 Phân tích mẫu/ Analitycal Equipment 3 12
32. Máy quang phổ plasma, ICPE

Model : 9000

PTNCN029B \ B41844600217CZ Phân tích mẫu/ Analitycal Equipment 3 12
33. Sắc ký khí ghép khối phổ, GCMS – QP

Model: 2010 plus

PTNCN030B O20504601604AE Phân tích mẫu/ Analitycal Equipment 3 12
34. Bơm lấy mẫu khí, Sibata/mini pump, Model: MP-∑300 PTNCN031B JAPAN 899464 Lấy mẫu/ Sampling 3 12
35. Bơm lấy mẫu khí, Sibata/mini pump, Model: MP-∑300 PTNCN032B JAPAN 899490 Lấy mẫu/ Sampling 3 12
36. Bơm lấy mẫu khí, Sibata/mini pump, Model: MP-∑300 PTNCN033B JAPAN 899499 Lấy mẫu/ Sampling 3 12
37. Bơm lấy mẫu khí/mini pump, Sibata,Model: MP-∑500N PTNCN034B JAPAN 950357 Lấy mẫu/ Sampling 3 12
38. Bơm lấy mẫu khí/mini pump, Sibata,Model: MP-∑500N PTNCN035B JAPAN 950358 Lấy mẫu/ Sampling 3 12
39. Bơm lấy mẫu khí/mini pump, Sibata,Model: MP-∑500N PTNCN036B JAPAN 950359 Lấy mẫu/ Sampling 3 12
40. Máy đo độ ồn, Testo

Model: 815

PTNCN037B GERMANY 30803605/704 Đo tại

hiện trường/ Quick test

3 12
41. Máy đo độ ồn, Testo

Model: 815

PTNCN038B GERMANY 30803605/809 Đo tại

hiện trường/ Quick test

3 12
42. Máy đo CO, Testo

Model: 317

PTNCN039B GERMANY Đo tại

hiện trường/ Quick test

3 12
43. Máy đo ánh sang, Testo

Model: 540

PTNCN040B GERMANY Đo tại

hiện trường/ Quick test

3 12
44. Máy đo khí thải lò hơi TESTO

Model: 350 XL

PTNCN041B GERMANY 01139139/511 Đo tại

hiện trường/ Quick test

3 12
45. Máy đo CO
46. Máy đo CH4
47. Máy đo VOC
48. Máy đo vận tốc gió
49. Máy đo hướng gió
50. Máy đo nhiệt độ, ẩm độ

 

51. Máy đo DO (WTW169) GERMANY Đo tại

hiện trường/ Quick test

3 12
52. Máy đo TDS, độ mặn GERMANY Đo tại

hiện trường/ Quick test

3 12
53. Máy đo độ màu, đục (HACH) GERMANY Đo tại

hiện trường/ Quick test

3 12
54. Tủ nung Lenton (550oC) ENGLAND 20-801985 Xử lý mẫu/ Treatment Equipment 3 12
55. Tủ hút khí độc
56. Tủ lạnh bảo quản mẫu
57. Máy chiết SPME tự động
58. Máy xây mẫu
59. Máy lắc xóay
60. Lò vi sóng chịu áp suất
61. Maùy coâ quay chaân khoâng
62. Maùy ly taâm laïnh tốc độ cao
63. Máy nước cất hai lần
64. Maùy loïc nöôùc sieâu saïch
65. Maùy laéc ngang
66. Boä beáp ñun hình caàu Kiejdahl (6 choã)
67. Thieát bò chuaån ñoä töï ñoäng
68. Bộ sàng cho phân lọai/tách lọc cỡ hạt
69. Bàn, ghế, tủ, thiết bị PTN chuyên dụng

70. Dụng cụ thủy tinh, hóa chất

5. NĂNG LỰC XỬ LÝ SỐ LIỆU, THÔNG TIN

Ứng dụng các phần mềm chuyên ngành để xử lý thông tin, quản lý tổng hợp Sử dụng các phần mềm chuyên ngành như Visual MODFLOW với 3 loại mô phỏng: MODFLOW, MODPATH và MT3D, phần mềm GMS  (Groundwater Modeling System bao gồm giao diện đồ họa và 9 loại mô phỏng (MODFLOW, MT3DMS, RT3D, SEAM3D, MODPATH,   SEEP2D, FEMWAER, NUFT và UTCHEM), Rockwork, Groundwater for Windows, AquiferTest, MapInfor, Microstation…như là những công cụ hữu ích trong việc xử lý số liệu, nghiên cứu và quản lý thống nhất nước dưới đất.

PHẦN III

NĂNG LỰC KINH NGHIỆM

 

Công trình tư vấn trong lĩnh vực khoáng sản

Công ty GEOSIMCO thi công tại các tỉnh

 

Ký hiệu (số)

Tỉnh,

quốc gia

Tên Công trình thi công
Lào – Khảo sát mỏ đá ốp lát tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 

 

Quảng Ninh – Tư vấn khảo sát XD khu du lịch sinh thái Đảo Hòn Gạc – Quảng Ninh
 

 

Huế – Làm thủ tục xin giấy phép khai thác khoáng sản cát trắng
Quảng Nam – Khảo sát địa chất công trình nhà máy Kính nổi Chu Lai, Quảng Nam
Kon Tum – Khảo sát, thăm dò, tiến đến khai thác mỏ sét Đoàn kết Hòa Bình và mỏ dolomite xã Kongo, huyện Kon Rẫy
Gia Lai –  Lập đề án xin giấy phép thăm dò, thi công đề án theo giấy phép thăm dò, lập báo cáo và xin giấy phép khai thác mỏ Magnesit.

– Khảo sát địa chất công trình Cao ốc Hoàng Anh Gia Lai

Tuy Hòa – Lập báo cáo quy hoạch tài nguyên cát, sỏi lòng sông địa bàn tỉnh Phú Yên
Lâm Đồng –  Lập thủ tục xin cấp phép thăm dò và cấp phép khai thác mỏ kaolin Lâm Hà, Lâm Đồng.

–  Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác mỏ Bauxit Thắng Lợi

–  Lập báo cáo thăm dò mỏ, lập dự án khả thi, báo cáo ĐTM, xin giấy phép khai thác mỏ đá Prent

–  Khảo sát địa hình, địa chất công trình dự án tổ hợp bauxit nhôm Lâm Đồng

–  Làm thủ tục xin giấy phép khai thác khoáng sản cát san lấp trên dòng sông Đồng Nai

–  Thăm dò mỏ vàng

 

Bình Thuận –  Thăm dò khoáng sản Ilmenit – Bình Thuận

–  Thực hiện công tác Thăm dò, phê chuẩn trữ lượng khoáng sản imenit – zircon

–  Làm thủ tục xin giấy phép khai thác khoáng sản đá xây dựng

– Lập báo cáo thăm dò mỏ sét gạch ngói Tân Lập – Hàm Tân,

Bình Thuận

Đắk Nông –  Lập thủ tục thăm dò khoáng sản thiếc tại Đăk Nông

–  Làm thủ tục xin giấy phép khai thác khoáng sản đá bazan

–  Thăm dò khoáng sản Bauxit Nhân cơ

–  Thăm dò khoáng sản Wolfram

–  Thăm dò khoáng sản Bauxit Tuy Đức

 

Bình Phước –  Quy hoạch khoáng sản trên địa bàn tỉnh Chơn Thành

– Lập báo cáo quy hoạch, thăm dò, khai thác tài nguyên cát tỉnh Bình Phước

 

 

 

Đồng Nai –  Lập báo cáo thăm dò mỏ, lập dự án khả thi, báo cáo ĐTM, xin giấy phép khai thác mỏ cát trên sông Đồng Nai

–  KCN An Phước – Long Thành – Đồng Nai.

–  Nhà máy Xử lý nước thải khu công nghiệp Gò Dầu.

–  Làm thủ tục xin giấy phép khai thác khoáng sản cát san lấp trên dòng sông Đồng Nai

–  Lập và bảo vệ báo cáo đánh giá tác động môi trường khai thác đá xây dựng mỏ Hóa An

 

 

Tây Ninh –  Lập báo cáo nghiên cứu khả thi mỏ đá xây dựng

–  Lập thủ tục đóng cửa mỏ đá Núi Bà

–  Lập và trình duyệt đề án thăm dò khoáng sản đá xây dựng mỏ Đông Bắc núi Phụng

 

Long An –  Lập báo cáo thăm dò địa chất mỏ cát san lấp trên lòng sông Vàm Cỏ Tây

–  Khảo sát mỏ đất làm VLXD tại ấp Bầu Công, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, Long An

Tp. HCM –  Nhà máy Xi măng Hiệp Phước – Nhà Bè.

–  Khảo sát địa chất công trình Nhà máy xi măng Chinfon tại KCN Hiệp Phước – Nhà Bè.

–  Khu Nhà ở Giải trí Nghỉ ngơi An Khánh – Quận 2

–  Trung tâm Hành chính quận Tân Bình.

–  Khảo sát địa chất công trình cụm dân cư An Khánh – quận 2 – TP. HCM

–  Khảo sát địa chất công trình cầu cảng KCN Hiệp Phước.

–  Khảo sát địa chất công trình dự án VSMT kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè

– Khảo sát địa chất công trình khu dân cư khu B + C Khu đô thị mới An Phú – Tp. HCM.

Vĩnh Long   Lập thủ tục xin cấp thép thăm dò và cấp phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Sóc Trăng –  Khảo sát địa chất công trình Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương – Chi nhánh Sóc Trăng.

– Làm thủ tục xin giấy phép khai thác khoáng sản cát san lấp trên dòng sông Hậu

Kiên Giang  

Lập dự án khai thác đá vôi, sét tại núi Còm, núi Trâu Hang

 

An Giang –  Khoan thăm dò nước khoáng Tri Tôn – An Giang

– Tư vấn lập thủ tục cấp phép thăm dò và cấp phép khai thác mỏ đá Trà Đuốc Lớn

Campuchia –  Khảo sát đánh giá chất lượng, trữ lượng bauxit ModulKiri – Cambodia

–  Khảo sát chất lượng và trữ lượng cát sông MêKông-Cambodia

–  Thăm dò mỏ sắt Stung Treng

– Thăm dò Crôm – Pousat

 

Công trình tư vấn trong lãnh vực Xử lý nền móng

của Công ty GEOSIMCO thi công tại các tỉnh

 

Ký hiệu (số) Tỉnh,

quốc gia

Tên Công trình thi công
Long An  

Xử lý nền – Cọc Cement khô Dự án Bourbon Bến Lức

 

  TpHCM  

Xử lý nền đất yếu bằng gia tải trước có bơm hút chân không

 

  Huế Khoan phụt beton gia cố móng Nhà máy thủy điện Hương Điền
  Đồng Nai Khoan phụt beton gia cố móng Nhà máy thủy điện Cần Đơn
  TpHCM Gia cố nền nhà xưởng Công ty P&G

 

Công trình tư vấn trong lĩnh vực môi trường

của Công ty GEOSIMCO thi công tại các tỉnh

Ký hiệu (số) Tỉnh,

quốc gia

Tên Công trình thi công
 
TpHCM-

Đông Nai

 

Dự án BVMT lưu vực Sông Sài Gòn – Đồng Nai

 

TpHCM-

Đông Nai

Nghiên cứu đề xuất mô hình khả thi và thích hợp tổ chức điều phối thực hiện đề án BVMT lưu vực hệ thống sông SG-ĐN
 Quảng Nam  

ĐTM Nhà máy kính nổi Chu Lai

 

Đồng Nai  

ĐTM  dự án khai thác đá xây dựng mỏ đá Tân Vạn – Đồng Nai

 

Bến Tre  

Ứng dụng GIS quản lý tài nguyên khoáng sản và môi trường của hệ thống dòng chảy Tỉnh Bến Tre

 

BìnhDương  

ĐTM  dự án xây dựng Nhà  máy nước giải khát Việt Nam

 

Bình Thuận  

ĐTM dự án khai thác và tuyển quặng Ilmenit – Zircon mỏ Suối Nhum, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

 

  Đồng Tháp  

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXDTT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020

 

  Thừa Thiên Huế ĐTM dự án khai thác cát trắng làm nguyên liệu sản xuất thủy tinh cao cấp mỏ cát trắng Phong Chương, Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Công trình tư vấn trong lãnh vực quan trắc địa kỹ thuật

của Công ty GEOSIMCO thi công tại các tỉnh

Ký hiệu (số) Tỉnh,

quốc gia

Tên Công trình thi công
TpHCM  

Quan trắc biến dạng công trình khu KTXá Tân Thuận

 

  Cà Mau  

Cung cấp, thi công thiết bị quan trắc và quan trắc địa kỹ thuật Nhà máy phân đạm Phú Mỹ – Dự án khí điện đạm Phú Mỹ

 

  Cà Mau  

Cung cấp, thi công thiết bị quan trắc và quan trắc địa kỹ thuật Tuyến đường ống dẫn khí PM3

 

  TpHCM  

Quan trắc biến dạng công trình chung cư River Garden

 

  TpHCM  

Quan trắc địa kỹ thuật Trạm phân phối cement Nghi Sơn

Hiệp Phước, Nhà Bè

 

 

 

Cà Mau  

Quan trắc địa kỹ thuật Tuyến đường Cà Mau – Năm Căn

 

 

 

TpHCM Quan trắc địa kỹ thuật Trạm nạp bình LPG
 

 

 

TpHCM Cung cấp thiết bị và quan trắc địa kỹ thuật Cảng FLDC
 

 

TpHCM Cung cấp thiết bị và quan trắc địa kỹ thuật Nhà máy điện

Nhơn Trạch

 

 

 

TpHCM Quan trắc biến dạng công trình công trình Sài Gòn Pearl
   

 

TpHCM

 

Quan trắc biến dạng công trình khu căn hộ cao tầng Mỹ Thuận
 

 

 

Bình Phước Cung cấp thiết bị và quan trắc biến dạng Nhà máy thủy điện

Cần Đơn

 

 

 

 

TpHCM

 

Quan trắc biến dạng Bãi xử lý rác Tam Tân

  

Chi tiết một số công trình GEOSIMCO đã, đang thực hiện

 

Tên công trình, địa điểm

(năm thực hiện)

Chủ đầu t­ư Ghi chú
Lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát, đất, sét) và than bùn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020. Sở Xây dựng

tỉnh Đồng Tháp

Lập Đồ án Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Sở Công Thương

tỉnh Đăk Nông

Lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên cát lòng sông tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020. Sở Tài nguyên và Môi trường

tỉnh Vĩnh Long

Khảo sát địa kỹ thuật Gói thầu số 17: Khảo sát mặt bằng Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ phục vụ lập thiết kế bản vẽ thi công, xã Nhân Cơ, huyện Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông. Công ty Cổ phần Alumin Nhân Cơ – TKV
Khảo sát địa kỹ thuật Dự án Trung tâm Điều hành Sản xuất TKV tại tp HCM, số 2W Ung Văn Khiêm, Q. Bình Thạnh, tp. HCM. Tập đoàn

Công nghiệp

Than – Khoáng sản Việt Nam

Khảo sát Địa kỹ thuật dự án Quy hoạch khu dân cư Châu Đốc, tỉnh An Giang. Công ty Cổ phần DVCN Ô tô VN AAA – Logistics
Khảo sát địa hình, địa chất công trình giai đoạn lập dự án đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Lý Sơn, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Công ty Tư vấn

Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng – TKV

Khảo sát Địa kỹ thuật Hồ chứa Bùn đỏ, xã Nhân Cơ, huyện Đăk Rlấp, tỉnh Đăk Nông. Công ty Cổ phần Alumin Nhân Cơ – TKV
Thi công đề án thăm dò mỏ sét gạch ngói Đoàn Kết, xã Đoàn Kết, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Tập đoàn

Công nghiệp

Than – Khoáng sản Việt Nam

Thăm dò mỏ bauxite Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông. Tập đoàn

Công nghiệp

Than – Khoáng sản Việt Nam

Thi công thăm dò, lập báo cáo kết quả thăm dò lấy quyết định phê chuẩn trữ lượng thăm dò mỏ Ilmenit-Zircon, Bình Thuận. Công ty Cổ phần Đường Lâm
Thực hiện các bước công việc cần thiết để xin giấy phép khai thác khoáng sản mỏ cát trắng xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Công ty TNHH

Thiết kế –

Xây dựng –

Thương Mại

Hoàng Đức

Thăm dò và làm thủ tục  xin giấy phép khai thác khoáng sản đá xây dựng tại núi Tà Zôn, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư 577 tại Bình Thuận
Thăm dò mỏ bauxit Nhân Cơ, tỉnh Đăk Nông. Tập đoàn

Công nghiệp

Than – Khoáng sản Việt Nam

Thực hiện các bước công việc cần thiết và thăm dò, phê chuẩn trữ lượng khoáng sản ilmenit – zircon thuộc khu vực xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (365,5ha). Công ty Cổ phần

Khoáng sản và Thương mại

Sao Mai

Làm thủ tục xin cấp phép thăm dò và phê chuẩn trữ lượng khoáng sản đá ốp lát Gabro – Diabas Tà Lọt xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Công ty Xây lắp

An Giang

Thực hiện công tác trắc địa thuộc “Đề án thăm dò mỏ bauxit Tân Rai, tỉnh Lâm Đồng”. Công ty Cổ phần

Đá quý và Vàng

Lâm Đồng

Thăm dò khoáng sản magnesit vùng Kong Queng, xã Sơ Ró, huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai. Tập đoàn

Công nghiệp

Than – Khoáng sản Việt Nam

Thi công đề án thăm dò khoáng sản Wolfram Đồi Cờ, xã Mé Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Công ty TNHH Thiên Hoàng Yến
Thực hiện các bước công việc cần thiết để xin giấy phép khai thác cát san lấp trên lòng sông Hậu thuộc phường Thới Long và Thới An, quận Ô Môn, tp. Cần Thơ. Công ty TNHH

Hòa Phong

Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá xây dựng Núi Chóp Vung, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, công suất 490.000m³/năm. Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản – Than Đông Bắc
Lập phương án kỹ thuật thi công, lập báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản Bauxit tại huyện Vân Hòa, tỉnh Phú Yên. Công ty Cổ phần Khoa học Sản xuất mỏ Phú Yên
Trình duyệt báo cáo chuyển đổi trữ lượng và xin cấp giấy phép khai thác mỏ đá vôi Núi Trầu, Núi Còm, Châu Hang – huyện Kiên Lương – tỉnh Kiên Giang. Công ty Cổ phần

Xi măng Hà Tiên 2

Thực hiện việc lập đề án và xin giấy phép thăm dò khoáng sản cát thạch anh tại các xã: Hải Thiện, Hải Vĩnh, Hải Thượng, Hải Thọ, Hỉ Xuân, Hải Lâm và Hải Ba – huyện Hải Lăng – tỉnh Quảng Trị. Công ty Cổ phần

Đầu tư và

Khoáng sản VICO Quảng Trị