Hội nghị lần thứ 7 BCH Đảng bộ TKV khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Năm, ngày 07/10/2021

Sáng ngày 6/10 tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 theo hình thức trực tuyến 3 điểm cầu Hà Nội – Quảng Ninh – Lâm Đồng.

 

Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng nhấn mạnh, trong 9 tháng năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát diện rộng, giá nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất tăng, nhu cầu sử dụng năng lượng trong nước sụt giảm, thời tiết diễn biến phức tạp… đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD các đơn vị trong toàn Tập đoàn.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, kịp thời ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình hành động lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng đoàn kết, khắc phục khó khăn, ổn định SXKD, đời sống và việc làm của người lao động, phấn đấu hoàn thành kế hoạch từng tháng, quý và cả năm 2021. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ kép – “Phòng chống dịch bệnh Covid-19 và ổn định SXKD trong tình hình mới”, điều chỉnh kế hoạch SXKD phù hợp với thực tế, giảm thấp nhất những ảnh hưởng do tác động của dịch bệnh. 9 tháng, Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chính, giảm tồn kho than, một số dự án đầu tư đi vào hoạt động hiệu quả; phát huy dân chủ, nội bộ đoàn kết, ổn định tư tưởng, đảm bảo việc làm và thu nhập, chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động; đồng thời chủ động tiếp tục xây dựng đề án tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ TKV cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban cán sự Đảng Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước và cấp uỷ, chính quyền các địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tích cực tham gia các cuộc vận động, ủng hộ công tác phòng chống dịch của Chính phủ, Khối DNTW và các địa phương.

Trong 9 tháng năm 2021, Đảng ủy TKV đã ban hành 11 Chỉ thị và Nghị quyết, 394 văn bản lãnh chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng ủy cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nổi bật là: Nghị quyết số 12-NQ/ĐU, ngày 12/7/2021 về tăng cường công tác KTGS và kỷ luật đảng giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 16- NQ/ĐU ngày 07/9/2021 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn 2021-2025; Chương trình hành động số 390-CT/ĐU, ngày 12/7/2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tập đoàn quan tâm lãnh chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội về kết quả SXKD, công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch Covid-19 của TKV. Chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, hướng dẫn cấp ủy các đơn vị đề ra các giải pháp lãnh chỉ đạo đảm bảo ổn định tư tưởng, góp phần thực hiện “mục tiêu kép” trong 9 tháng năm 2021. Đồng thời, tổ chức triển khai học tập, quán triệt, xây dựng Chương trình hành động của Đảng uỷ TKV thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Lãnh chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện nhiều  …

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chu Đình Động – Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2021 của cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc Đảng bộ TKV. Đồng chí ghi nhận những nỗ lực của Đảng ủy Tập đoàn trong lãnh chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu kép – phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo SXKD hiệu quả. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên, người lao động TKV đã rất tích cực tham gia ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 của Khối Doanh nghiệp Trung ương, các địa phương và của cả nước. Trong thời gian tới, dự báo còn nhiều khó khăn, thử thách, đồng chí Chu Đình Động tin tưởng rằng, với thế mạnh của một Đảng bộ giàu truyền thống trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, lãnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần triển khai: Đảng ủy Tập đoàn cần tiếp tục tăng cường vai trò lãnh chỉ đạo cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ “Phòng chống dịch Covid-19 và SXKD hiệu quả trong tình hình mới”. Theo đó tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Trung ương và các địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặt mục tiêu sức khỏe và an toàn của người lao động lên hàng đầu, đồng thời thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 05/01/2021 của Đảng ủy TKV về lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021. Tăng cường công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, đảm bảo hệ số tài chính an toàn, thực hiện tốt chủ đề “Tiết kiệm” của năm. Quan tâm, chăm lo điều kiện làm việc và đời sống cho người lao động; Chuyên môn và các đoàn thể trong TKV cần phối hợp chặt chẽ trong công tác nắm bắt tư tưởng người lao động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền định hướng dư luận, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ và sự ủng hộ đối với Tập đoàn. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty mẹ và các công ty con giai đoạn 2021-2025…

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *