HỌP GIAO BAN TRIỂN KHAI SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ III

Ngày 19/06/2023 Giám đốc Nguyễn Long đã chủ trì cuộc họp điều hành sản xuất kinh doanh quý III năm 2023 theo hình thức trực tiếp Hội trường trụ sở Văn phòng Công ty và kết nối trực tuyến đối với các đơn vị đang thi công tại công trường, văn phòng Cẩm Phả. 

Giám đốc Nguyễn Long chủ trì cuộc họp điều hành sản xuất

Tham dự cuộc họp gồm: Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó phòng các đơn vị và một số đồng chí phụ trách các mảng chuyên môn.

Tại cuộc họp các đơn vị cũng đã báo cáo sơ bộ kết quả và một số công việc đang được triển khai thực hiện trong 6 tháng tháng đầu năm.

Toàn cảnh cuộc họp giao ban

Sau khi nghe những báo cáo và phân tích đánh giá Giám đốc Nguyễn Long đã có những kết luận điều hành sản xuất cụ thể đến từng đơn vị để thực hiện triển khai. Giám đốc đặc biệt nhấn mạnh đến công tác quản trị chi phí, kiểm soát năng xuất lao động, phòng chống tiêu cực. Rà soát đánh giá lại năng xuất và hiệu quả lao động để đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023. Bên cạnh đó cũng phối hợp BCH Công đoàn chăm lo đời sống và điều kiện làm việc cho CBCNVLĐ, kiểm tra giám sát việc thực hiện quy định, quy chế về An toàn lao động đảm bảo thực hiện tốt an toàn trong lao động sản xuất.

Bộ phần truyền thông Geosimco

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *