HỌP TỔNG KẾT BÌNH XÉT THI ĐUA NĂM 2022

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần địa chất và khoáng sản – Vinacomin. Ngày 7/12/2022, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Công ty tổ chức họp bình xét tổng kết công tác thi đua khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích trong lao động sản xuất năm 2022.

Căn cứ QĐ số 582/QĐ-HĐQT ngày 09/9/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Địa chất và Khoán sản – Vinacomin về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng. Sau khi Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; Hội đồng đã thảo luận, nhận xét và đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân.

Chủ trì cuộc họp:

  1. Ông Nguyễn Long Giám đốc, Chủ tịch HĐTĐKT
  2. Bà Chu Thị Thu Hương CT Công đoàn, Phó chủ tịch HĐTĐKT
  3. Các Ông/Bà thành viên HĐTĐKT

Cuộc họp diễn ra nghiêm túc, dân chủ và đúng quy trình, cuộc họp đã lấy ý kiến, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công nhân viên thông qua hình thức bỏ phiếu tín nhiệm dân chủ công khai. Hội đồng Thi đua Khen thưởng Công ty đã biểu quyết, kết quả nhất trí 100%, đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt kết quả như sau:

+ Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 16 cá nhân.

+ Danh hiệu lao động tiên tiến: 87 cá nhân.

Hội đồng Thi đua Khen thưởng cũng thảo luận và biểu quyết thông qua:

Tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc:

  1. Phòng Tổ chức – Hành chính
  2. Phòng Kế hoạch
  3. Phòng Địa chất Than

Tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến:

  1. Phòng Tài chính – Kế toán
  2. Phòng Địa chất mỏ
  3. Phòng Khảo sát Xây dựng – Thí nghiệm
  4. Phòng Khoan thăm dò Than

Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc họp bình xét:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *