1. Điều tra, khảo sát, thăm dò địa chất, địa chất công trình, địa chất môi trường, địa chất thủy văn, tư vấn, khảo sát và thiết kế khai thác mỏ vật liệu xây dựng. Tư vấn quy hoạch tài nguyên khoáng sản. Trắc địa công trình. Đo đạc, bản đồ. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế xây dựng công trình. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp: lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện. Dịch vụ tư vấn về kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao thông. Dịch vụ tư vấn, thẩm tra thiết kế kỹ thuật các công trình dân dụng.
 2. Khai thác, chế biến khoáng sản, khoáng chất cải tạo nước và chế phẩm sinh học dùng cho nuôi trồng thủy sản.
 3. Khoan khai thác nước ngầm, khoan vụt vữa.
 4. Phân tích mẫu cơ lý đất đá. Kiểm tra âm thanh và chấn động; kiểm tra thành phần, tính chất vật lý và hiệu suất của vật liệu; kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường. Kiểm tra chất lượng và độ tin cậy.
 5. Sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất sản phẩm chịu lửa.
 6. San lấp mặt bằng.
 7. Nghiên cứu và phát triển khoa học tự nhiên; nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học; nghiên cứu và phát triển kỹ thuật công nghệ. Nghiên cứu và phát triển khoa học tự nhiên: Dịch vụ điều tra cơ bản; dịch vụ bảo vệ môi trường.
 8. Xử lý nước cho mục đích công nghiệp và mục đích khác. Khai thác nước sông, hồ, ao, thanh lọc nước để cung cấp. Xử lý nước thải.
 9. Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ.
 10. Kinh doanh khoáng sản, kinh doanh khoáng chất cải tạo nước và chế phẩm sinh học dùng cho nuôi trồng thủy sản. Kinh doanh phân hữu cơ sinh học. Mua bán nguyên liệu khoáng sản. Sản xuất phân hữu cơ sinh học.
 11. Kinh doanh vật liệu xây dựng. Mua bán; cho thuê vật tư, thiết bị ngành địa chất, khai khoáng.
 12. Làm đường giao thông nội bộ trong mặt bằng xây dựng. Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông. Xử lý nền móng công trình.
 13. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải.
 14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Vận tải hành khách đường bộ.
 15. Sản xuất sản phẩm từ gỗ; giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ.
 16. Kinh doanh kho bãi, cho thuê văn phòng.