Sơn La: Tăng cường phối hợp trong quản lý khoáng sản chưa khai thác

Sở TN&MT Sơn La vừa ban hành Công văn số 3779/STNMT-TNN,KS&KTTV, gửi UBND các huyện, thành phố về việc phối hợp quản lý tài nguyên khoáng sản chưa khai thác.

Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn 1 số xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn một số huyện, thành phố Sơn La đang xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Để làm tốt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, Sở TN&MT đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện quản lý tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn theo Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh; Phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 2/10/2017 của UBND tỉnh.

Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn huyện và thành phố theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự xã hội tại các khu vực có khoáng sản trên địa bàn.

Thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ hiệu quả tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia giám sát, kịp thời phản ánh những hành vi vi phạm trong việc quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép.

Thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay từ đầu các hành vi thăm dò, khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép. Xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo kịp thời và đề xuất với UBND tỉnh biện pháp xử lý.

Thanh, kiểm tra trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản với UBND cấp xã. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm với Chủ tịch UBND cấp xã và tổ chức, cá nhân có trách nhiệm không hoàn thành nhiệm vụ được giao, để xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các cơ quan chức năng của huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản và các quy định của tỉnh đến tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản và nhân dân trên địa bàn.

Rà soát các dự án trên địa bàn, nếu có nhu cầu sử dụng khoáng sản thì yêu cầu nhà đầu tư chỉ được khai thác khoáng sản khi có giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Nguyễn Nga

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *