TĂNG CƯỜNG ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN CUỐI NĂM 2022

Thi đua đẩy mạnh sản xuất hưởng ứng chào mừng các sự kiện ” HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG, ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2023-2028, …….. và các ngày Lễ Tết dịp cuối năm 2022 và đầu năm 2023.

Giám đốc Nguyễn Long họp điều hành sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2022

Với tinh thần sản xuất an toàn và hiệu quả cao để đáp ứng mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, tạo không khí hứng khởi chào mừng các ngày Lễ lớn, Tết Nguyên đán 2023 và các sự kiện trọng đại của Công ty dịp đầu năm 2023. Giám đốc Công ty Nguyễn Long đã chỉ đạo các đơn vị tập trung tăng cường huy động tối đa các nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh không để đứt gẫy sản xuất ở bất cứ đơn vị nào; tập trung nhân lực, thiết bị tổ chức sản xuất, tăng năng xuất lao động, đạt hiểu quả cao trong công tác khoan thăm; bố trí phương án sản xuất phù hợp theo từng thời điểm. Giám đốc Công ty và Công đoàn đã phát động phong trào thi đua sản xuất đảm bảo ” AN TOÀN – HIỆU QUẢ – TIẾT KIỆM – LƯƠNG CAO”, vận động công nhân tăng cường tìm hiểu nội quy lao động, vừa làm vừa học bổ sung kiến thức nghề nhằm nâng cao năng suất lao động, thực hiện tốt tiết kiệm hóa vật tư tăng sản lượng lao động hướng đến thu nhập cao cho người lao động.

Là đơn vị tư vấn sản xuất với nhiều yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, đặc biệt là công tác khoan và công tác thực hành thí nghiệm tiềm ẩn các nguy cơ về TNLĐ, sự cố trong sản xuất, Công ty chỉ đạo các đơn vị luôn chú trọng thực hiện công tác ATVSLĐ với mục tiêu giảm thiểu tối đa TNLĐ và sự cố, không để xảy ra các vụ TNLĐ, sự cố mang tính lặp lại. Cùng với đó, Công ty chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, huấn luyện nâng cao nhận thức, trách nhiệm thủ trưởng các đơn vị thực hiện tự chủ an toàn trong sản xuất, tự bảo vệ mình và bảo vệ đồng đội, đảm bảo an toàn mới sản xuất.

Trong tháng 10 Công ty đã lập các đoàn kiểm tra công tác ATVSLĐ các đơn vị sản xuất, các đơn vị đã tích cực thực hiện công tác ATVSLĐ, đẩy mạnh công tác thực hành các hướng dẫn, chăm lo đảm bảo điều kiện chỗ ăn ghỉ tại công trường để đảm bảo sản xuất tăng năng suất lao động, cải thiện điểu kiện làm việc, môi trường làm việc cho công nhân và nâng cao mức độ an toàn.Đồng thời, phối hợp với các đơn vị trong cùng Tập đoàn TKV thực hiện việc kiểm tra chéo về công tác ATVSLĐ giữa các đơn vị, nâng cao hiểu biết và học tập lẫn nhau trong công tác ATVSLĐ của Công ty. Công ty cũng đã đạt được những thành quả đáng khích lệ là đơn vị không có vụ TNLĐ nào, đạt chỉ tiêu 100% đề ra về công tác ATVSLĐ năm 2022 đến thời điểm hiện tại.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *