Than Cọc Sáu: Nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Ngày 10/12/2020, Thành viên HĐTV Phạm Văn Mật đã đi kiểm tra sản xuất và làm việc với Công ty CP Than Cọc Sáu về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020. Cùng đi có Phó Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Nguyễn Mạnh Điệp và các Ban: KCM, KH, CV, SXT, KCL…

 

Thành viên HĐTV Phạm Văn Mật cùng đoàn công tác đi kiểm tra hiện trường sản xuất than lộ thiên

Theo báo cáo của Giám đốc Công ty CP Than Cọc Sáu Nguyễn Văn Thuấn, do khai thác xuống sâu, điều kiện sản xuất khó khăn, thời tiết diễn biến bất thường (sản xuất than nguyên khai chỉ tập trung vào quý I và quý IV) cùng với tác động của dịch Covid-19… đã làm tăng các chi phí sản xuất, ảnh hưởng lớn đến thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020. Trước tình hình đó, Công ty CP Than Cọc Sáu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, ổn định việc làm, đời sống của trên 2.380 CNVCLĐ. Ngay từ đầu năm, Công ty đã tập trung xây dựng phương án SXKD với mục tiêu chung “An toàn – Đổi mới – Phát triển” và mục tiêu cụ thể năm 2020 Công ty đề ra là “Năm chất lượng”. Công ty đã thực hiện đồng loạt các giải pháp trọng tâm: tập trung công tác hạ moong (bơm nước, xúc bùn, xúc đất mở diện khai thác than đáy mỏ); thực hiện các chỉ tiêu SXKD, kỹ thuật công nghệ, bố trí tối đa thiết bị vào các khu vực trọng tâm cần mở diện phục vụ khai thác than; quy hoạch các vị trí đổ thải gần nhằm đẩy nhanh tốc độ bốc xúc đất vách các tầng để đẩy mạnh sản lượng, tăng khối lượng bốc xúc đất đá, tạo diện sản xuất. Đồng thời chủ động tính toán năng lực thiết bị, bốc xúc, vận chuyển đất đá và chế biến than để đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động… Công ty phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch SXKD năm 2020 (điều chỉnh), sản lượng bốc xúc đất đá 24,810 triệu m2; than sản xuất 2,615 triệu tấn, trong đó than nguyên khai đạt 1,7 triệu tấn; tiền lương bình quân đạt gần 9 triệu đồng/người/tháng… Công ty cũng đề nghị Tập đoàn xem xét bổ sung chi phí xử lý đất công nghệ do phát sinh tăng so với kế hoạch, giải quyết về tài chính để đảm bảo cân đối các chỉ tiêu tài chính, tiền lương cho người lao động…

Than Cọc Sáu: Nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Thành viên HĐTV Phạm Văn Mật ghi nhận và đánh giá cao các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD của Than Cọc Sáu

Sau khi kiểm tra hiện trường sản xuất, báo cáo về tình hình SXKD của Công ty và các ý kiến tham gia của Đoàn công tác, Thành viên HĐTV Tập đoàn Phạm Văn Mật ghi nhận và đánh giá cao các giải pháp và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động Công ty, đã tập trung khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng than, tận thu tài nguyên, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động.

Thành viên HĐTV Phạm Văn Mật nhấn mạnh, trên cơ sở kế hoạch 5 năm 2020-2025, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 phù hợp với tình hình, bám sát chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, cân đối sản xuất và tiêu thụ để đảm bảo hiệu quả SXKD. Đồng thời, tiếp tục chú trọng thực hiện tốt công tác môi trường, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của sản xuất, chế biến than đến khu dân cư; tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng nhà ở tập thể cho công nhân; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong công tác quản lý tài nguyên, đảm bảo an ninh trật tự…

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *