Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp: sửa chữa các phòng làm việc từ lầu 2 đến lầu 4 – trụ sở làm việc tại địa chỉ 173 Trương Định, P.9, Q.3 TP. HCM

PDF_0002

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *