Tổng quan công ty

TỔNG QUAN CÔNG TY

Công ty Cổ phần Địa chất và Khoáng sản-Vinacomin (GEOSIMCO) là Công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam.

Hòa mình vào xu hướng phát triển của nền kinh tế cả nước, được sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN), sự ủng hộ của khách hàng, các cơ quan, ban ngành Trung ương, Địa phương nơi Công ty tham gia các hoạt động khảo sát, thăm dò, đầu tư khai thác khoáng sản; kết hợp với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, Công ty đã tận dụng các cơ hội để vươn lên, tạo được bước chuyển biến mang tính đột phá trong lĩnh vực khảo sát, thăm dò khoáng sản.

Là đơn vị có bề dày về dịch vụ tư vấn khảo sát, thăm dò địa chất, trắc địa, địa chất thủy văn, địa chất công trình, gia công, phân tích các loại mẫu, cho thuê văn phòng và các dịch vụ thương mại khác; kinh doanh các loại sản phẩm nguyên liệu khoáng có chất lượng, độ tin cậy cao đến cộng đồng, các doanh nghiệp. Tạo ra các giá trị thiết thực nhất cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng bằng cách tham gia cung cấp các giải pháp hữu hiệu nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản của đất nước, góp phần vào việc phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp.

“TỪ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ NGUỒN NHÂN LỰC ĐI LÊN GIÀU MẠNH”  

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN – VINACOMIN (GEOSIMCO)

  1. Giới thiệu chung:

 Tên Công ty: Công ty Cổ phần Địa chất và Khoáng sản – Vinacomin

 Tên tiếng Anh: Vinacomin Geology And Mineral Resources Joint Stock Company.

 Tên viết tắt: GEOSIMCO

 Trụ sở chính: 173 Trương Định, Phường 9, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

 Điện thoại: 028. 39316348    Fax: 028.39319707

 Website www.geosimco.com.vn

 Email: geosimco@gmail.com

  1. Chức năng kinh doanh chính:

Điều tra, khảo sát, thăm dò địa chất, địa chất công trình, địa chất môi trường, địa chất thủy văn, tư vấn, khảo sát và thiết kế khai thác mỏ vật liệu xây dựng, tư vấn quy hoạch tài nguyên khoáng sản, trắc địa công trình, phân tích mẫu, khai thác chế biến và kinh doanh khoáng sản,…

  1. Quá trình hình thành và phát triển:

Tiền thân của Công ty là Xí nghiệp khai thác khoáng sản được thành lập năm 1987 trực thuộc Liên đoàn Địa chất 6, sau đó đổi tên thành Công ty Dịch vụ Địa chất và Khoáng chất Công nghiệp (GEOSIMCO). Để đáp ứng với sự phát triển của Công ty trong lĩnh vực khảo sát, thăm dò địa chất và khai thác khoáng sản. Năm 1993 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng đã ký Quyết định số 113/QĐ-TCNSĐT ngày 13 tháng 3 năm 1993 về việc đổi tên Công ty thành Công ty Địa chất và Khoáng sản (GEOSIMCO) trực thuộc Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam.

Năm 2002 thực hiện việc chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần. Công ty đã xây dựng phương án chuyển đổi và ngày 22/12/2003 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã ký quyết định số 227/2003/QĐ-BCN về việc chuyển đổi Công ty thành Công ty Cổ phần Địa chất và Khoáng sản (GEOSIMCO) trực thuộc Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam.

Năm 2004 Chính phủ có chủ trương về tổ chức, quản lý Tổng Công ty nhà nước và chuyển đổi Tổng Công ty nhà nước, Công ty nhà nước độc lập theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con. Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 345/2005/QĐ-TTg ngày 26/12/2005 về việc Thành lập Tập Đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam và chuyển Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam thành Công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam.

Là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Khoáng sản- TKV sau 2 năm. Ngày 13 tháng 12 năm 2007 Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã có Quyết định số 3011/QĐ-HĐTV v/v điều chuyển phần vốn nhà nước tại Công ty CP Địa chất và Khoáng sản do Tổng Công ty Khoáng sản- TKV quản lý về Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản quản lý, từ đó Công ty chính thức trở thành Công ty con của Tập đoàn TKV.